Αλλαγή παλιάς κεραμοσκεπής

Για την ανακατασκευή της κεραμοσκεπής τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα, καθώς τοποθετήθηκε δίχτυ προστασίας. Στη συνέχεια ακολούθησε η αποξήλωση και η απόθεση της παλιάς κεραμοσκεπής. Έπειτα, αφαιρέθηκε ο παλιός ξύλινος σκελετός και η βάση του και έγινε η απαραίτητη προετοιμασία  έτσι ώστε να είναι έτοιμη  για την τοποθέτηση της νέας κεραμοσκεπής.