Κατασκευή πισίνας και διαμόρφωση κήπου

Για την κατασκευή της πισίνας απαιτείται αρχικά η ισοπέδωση του εδάφους και η εκσκαφή του χώρου. Έπειτα ακολουθεί η επίστρωσή του χώρου που θα τοποθετηθεί η προκατασκευασμένης πισίνα με μπετόν και χαλίκι και τέλος η τοποθέτηση της πισίνας.
Όσον αφορά την δημιουργία κήπου, ξεκίνησε με τη διαμόρφωση του οικοπέδου και συνεχίστηκε με την επιχωμάτωσή του και το στρώσιμο του χώματος που προστέθηκε. Τέλος, το έργο ολοκληρώθηκε με τη φύτευση δέντρων και την τοποθέτηση γκαζόν.