Κατεδαφίσεις / Εκβραχισμοί

Με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό αναλαμβάνουμε κατεδαφίσεις και καθαιρέσεις παλαιών κτιρίων ακόμα και εντός κατοικημένης περιοχής. Με γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μπορούμε άμεσα και τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας να ανταποκριθούμε στις ιδιαιτερότητες κάθε έργου. Οι εργασίες αφορούν καθαίρεση παλαιών τοίχων και δαπέδων ή πλήρη κατεδάφιση κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Στο τέλος των εργασιών τα μπάζα απομακρύνονται και ο χώρος παραδίδεται καθαρός στον πελάτη.

Επιπλέον, ειδικευόμαστε στην αφαίρεση βράχων ή τμημάτων τους που εμποδίζουν την πραγματοποίηση ενός έργου. Οι εργασίες εκβραχισμού είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Η εταιρεία μας διαθέτοντας ειδικά μηχανήματα και έμπειρο προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις σε οικονομικές τιμές, με σεβασμό πάντα προς το περιβάλλον.

ΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

  • ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
  • ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΥΣ ΕΔΑΦΟΥΣ