1998-2001 Εθνικός Αερολιμένας Αττικής

2001 Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Αθηνών

2014 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

2006-2010 Φυσικό Αέριο Αττικής

2008 Ενιαία Βιβλιοθήκη στην Νομική Σχολή Αθηνών