Υπηρεσιες

Εκσκαφές / Επιχωματώσεις

Αναλάμβάνουμε εκσκαφές μικρής κίμακας και επιχωματώσεις χώρων.

Ανακαινίσεις Χώρων

Με επαγγελματισμό – ασφάλεια και διαθέτοντας σύγχρωνα μηχανήματα μπορούμε να αναάβουμε την αποξήλωση τοίχων και δαπέδων κτηρίων.

Κατεδαφίσεις

Με το σύγχρονο εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε σε κάθε μας έργο και τους άρτια καταρτισμένους χειριστές μας μπορούμε να εκτελέσουμε με αμεσότητα και επαγγελματισμό κάθε είδους εργασιες.

Αποκομιδή & Μεταφορά Μπάζων

Με ιδιόκτητα μηχανήματα και πιστούς συνεργάτες/ιδιοκτήτες φορτηγών κάθε μεγέθους αναλαμβάνουμε την αποκομιδή μπαζών ή άλλων αδρανών και όχι μόνο υλικών.

Καθαρισμοί Οικοπέδων

Ο καθαρισμός των οικοπέδων μπορεί να γίνει με οποιδήποτε χωματουργικό μηχάνημα απαιτεί ο χώρος αλλά ακόμα και αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε χρησιμοποιούμε χειροκίνητα μηχανήματα.

Κατασκευή & Καθαρισμοί Πηγαδιών

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό ή την κατασκευή νέων πηγαδιών καθώς το νερό αποτελεί βασική ανάγκη για το πότισμα των κήπων.

Αδιατάρακτη Κοπή Μπετόν

Με σύγχρονα μηχανήματα αδιατάρκτης κοπής, αναλαμβάνουμε εργασίες κοπής παραθύρων-πορτών κ.α. εντός και εκτός Αττικής.

Κατασκευή & Συντήρηση Κήπων

Στο δυναμικό μας υπάρχουν μηχανήματα και η εμπειρία για την κατασκευή και συντήρηση κήπων.