Αποκομιδή Μπάζων

Επικοινωνήστε μαζί μας για τη συλλογή και τη μεταφορά μπαζών και απορριμμάτων από τον χώρο σας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Πρόκειται για μια σύντομη διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει από λίγες ώρες έως και ημέρες ανάλογα με το έργο και τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη. Διαθέτοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, ανταποκρινόμαστε άμεσα και αποτελεσματικά στο αίτημά σας με στόχο να ικανοποιήσουμε οποιαδήποτε ανάγκη σας. Πέρα από την μεταφορά  των μπαζών εγγυόμαστε και την ασφαλή εναπόθεσή τους.

ΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

  • ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ
  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΩΜΑΤΟΣ