Εκσκαφές / Επιχωματώσεις

Οι εργασίες μιας εκσκαφής μπορεί να είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και να εγκυμονούν κινδύνους, γι’ αυτό απαιτείται προσεκτικός χειρισμός από έμπειρους επαγγελματίες. Η εταιρεία μας, κατά τη διάρκεια κάθε εκσκαφής παίρνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, τηρώντας αυστηρά τους κανονισμούς ασφαλείας με σκοπό την προστασία τόσο του προσωπικού της όσο και του περιβάλλοντος χώρου. Λαμβάνεται υπόψιν η μορφολογία του εδάφους, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην παράδοση του έργου. Λειτουργώντας με μεθοδικότητα και βάσει του χρονοδιαγράμματος μπορούμε να σας εγγυηθούμε άρτια  αποτελέσματα. Έκτος από εκσκαφές αναλαμβάνουμε και επιχωματώσεις οικοπέδων, αυλών κτλ. Με τα ειδικά μηχανήματα που διαθέτουμε και σε συνδυασμό με τη μεγάλη ποικιλία υλικών για επιχωμάτωση, μπορούμε να δημιουργήσουμε εδάφη μεγάλης αντοχής και να σας παραδώσουμε ένα άψογα εκτελεσμένο έργο.

ΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

  • ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ
  • ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΓΩΓΩΝ/ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
  • ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
  • ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ
  • ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΠΙΣΙΝΩΝ
  • ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ
  • ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
  • ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ/ ΑΥΛΩΝ/ ΓΗΠΕΔΩΝ
  • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΩΜΑΤΟΣ