Καθαρισμός οικοπέδου, κλάδεμα δέντρων και κατασκευή parking