Καθαρισμός οικοπέδου και κατασκευή parking


Η κατασκευή χώρου parking ξεκίνησε με τον καθαρισμό του οικοπέδου (αφαίρεση χόρτων,  απομάκρυνση σκουπιδιών και αποψίλωση δέντρων ). Στη συνέχεια ακολούθησε η ισοπέδωση του εδάφους με το κατάλληλο μηχάνημα, ώστε να γίνει όσο πιο ίσιο και ομοιόμορφο. Έπειτα, τοποθετήθηκε πλαστικοποιημένο ύφασμα εδαφοκάλυψης, πάνω από το οποίο απλώθηκε χαλίκι, με σκοπό να μην φυτρώνουν αγριόχορτα και να αποφεύγεται η δημιουργία λάσπης από το νερό. Η μέθοδος της εδαφοκάλυψης με χαλίκι είναι η οικονομικότερη σε σχέση με άλλες μεθόδους, καθώς δεν απαιτεί φροντίδα – συντήρηση.